DOTACE PRO ROK 2022

Termín předkládání žádostí: do 17.12.2021 do 12. hod.

Dotační titul – Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabízí efektivní spolufinancování při vybudování prvků podporující volnočasové aktivity i v roce 2022.

Nyní konkrétně dva dotační tituly.  První dotační titul s názvem Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a druhý Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Je tedy nejvhodnější čas pro efektivní využití vašich volných finančních prostředků.

Dětská hřiště, workoutová hřiště, hřiště s fitness prvky, multifukční hřiště ale také např. obnova školních tělocvičen, to vše můžete řešit využitím dotačních programů.

Doporučíme Vám vhodný dotační titul, schopného projektového manažera a samozřejmě nabídneme odbornou součinnost při návrhu dětského či sportovního hřiště.

Konkrétně dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku mohou využít obce ze všech krajů ČR s podmínkou počtu obyvatel do 3000 a se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným strategickým rozvojovým dokumentem. V druhém dotačním titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury je také podmínkou, aby v katastru byla zřízena základní škola.

Získat můžete dotace až do výše 80 % skutečně uznatelných nákladů. Akce může být spolufinancovaná z rozpočtu kraje nebo ostatních národních programů do výše max. 85 % celkové dotace.

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb, kontaktujte nás, a vyžádejte si více informací.

One thought to “DOTACE PRO ROK 2022”

Komentáře jsou uzavřeny.