LEPENÝ HRANOL

sušený triohranol s cinkovaným spojem ze severských jehličnanů
Průřezu rozměru 95 x 95 mm
(po opracování)* Dle našich zkušeností nejlepší poměr
kvalita  / cena
ikona-HRANOL