Dotace-detska-hriste

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ S MOŽNOSTÍ DOTACE

  • až 70% z celkově uznatelných nákladů
  • až 400 000 Kč.

Dotační titul – Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabízí efektivní spolufinancování při vybudování prvků podporující volnočasové  aktivity.

Konkrétně dotační titul s názvem Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity  je v plném běhu. Je tedy nejvhodnější čas pro efektivní využití vašich volných finančních prostředků.

Dětská hřiště, workoutová hřiště, hřiště s fitness prvky ale také např. technické zázemí sportovišť formou obytných a skladových kontejnerů, to vše můžete řešit využitím dotačních programů.

Doporučíme Vám vhodný dotační titul, schopného projektového manažera a samozřejmě nabídneme odbornou součinnost při návrhu dětského hřiště. Možnost mají obce ze všech krajů ČR s podmínkou počtu obyvatel do 3 000.

Získat můžete dotace až do výše 70% skutečně uznatelných nákladů, nejvýše pak 400 000 Kč.

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb, kontaktujte nás, vše zařídíme.