AKÁTOVÉ PROVEDENÍ

přirozeně rostlá kulatina dřeviny  Trnovník akát – Robinia pseudoacacia – povětrnostním vlivům odolávající materiál přírodního typu, uplatnění nalézá především na přírodních a environmentalních hřištích.

* I přes svoji vysokou přirozenou odolnost,
stářím mění některé svoje vlastnosti a vzhled.