OCHRANNÁ ZÓNA

volný prostor kolem herního prvku. Nesmí se protínat s žádnou jinou překážkou a musí odpovídat příslušným normám a nařízením. Základní údaj pro posouzení
velikostí potřebného prostoru pro instalaci prvku.

* Prvek s touto ikonou nepotřebuje mít vybudovanou dopadovou plochu a jako dopadová plocha postačí kvalitní travní drn.