PRVEK S VÝŠKOU PÁDU DO 1 m

herní prvek s výškou pádu do 1 m. Dle ČSN EN 1177 dostačující dopadovou plochou je kvalitní travní drn.

* Tyto herní prvky jsou vhodné pro menší děti a tedy nejvhodnější pro školky.