PRVEK S VÝŠKOU PÁDU NAD 1 m

herní či sportovní prvky s výškou pádu nad 1 m. Je tedy zapotřebí dle ČSN EN 1177 zbudování odpovídající dopadové plochy.

* Velikost dopadové plochy určuje ikona DP včetně potřebných rozměrů a velikosti plochy.