GDPR – ochrana osobních údajů ve společnosti ALESTRA

GDPR informace

společnost ALESTRA s.r.o. se sídlem na adrese Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67492 dle nového nařízení EU č. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation) , které zavádí přísnější pravidla ochrany osobních údajů od data od 25.5.2018, uvádí níže informace k dodržování ochrany vaši osobních údajů.

Pečlivě chráníme vaše osobní údaje a přísně dodržujeme pravidla stanové zákony na ochranu dat.

Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud nevyužíváte naše služby, nezaregistrujete se, ani nám jinak neposkytujte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem.

V případě využití kontaktního formuláře, vámi zadané údaje využíváme pouze na poskytnutí informací a údaje nepředáváme třetím osobám.

Taktéž třetím osobám neposkytujeme údaje plynoucí z možných uzavřených smluv apod.

Veškeré osobní údaje ponecháváme u nás pouze po dobu nezbytně nutnou a máte právo požádat o sdělení jaké údaje o vás uchováme. Také máte právo dobu omezit či, požádat o výmaz těchto údajů dle vašeho přáni.

Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit. Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu info@alestra.eu

Více informací k GDPR zde.

Směrnice k nahlédnutí zde.